Formulář pro objednání přístupu do systému ČESIKA

Vyplňujte s diakritikou. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Název autoškoly: *
PSČ: *
Město: *
Ulice: *
Telefon: *
E-mail: *
Vaše WWW stránky:
Vaše jméno a příjmení: *
Vaše funkce v autoškole: *
Spojení na Vás (nejlépe mobil. tel.): *
Poznámky nebo sdělení:

Licenční ujednání:

(Slovem "autoškola" se pro účely tohoto ujednání rozumí autoškola ve vlastnictví uživatele nebo autoškola, ve které je uživatel zaměstnán). Uživatel, kterému je poskytnut přístup do systému ČESIKA, je oprávněn využívat v něm získané informace k práci v autoškole. Je dále oprávněn poskytovat tyto informace i v textové podobě žákům autoškoly. Uživatel není oprávněn použít soubory, stažené ze systému ČESIKA k jakékoliv publikační činnosti mimo autoškolu. Uživatel nesmí sdělit své přístupové heslo nikomu mimo autoškolu, ani žákům autoškoly. Uživatel bere na vědomí, že jeho přístupové heslo může být provozovatelem systému kdykoliv změněno (v takovém případě bude uživatel včas informován). Uživatel bere na vědomí, že v případě jakéhokoliv porušení licenčního ujednání mu bude přístup do systému zrušen. Při porušení licenčního ujednání bude postupováno podle autorského zákona. Na přístup do systému není právní nárok.

Objednávám ZDARMA přístup do informačního systému ČESIKA, souhlasím s licenčním ujednáním a prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl v tomto formuláři jsou pravdivé a úplné.